Naszym celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla przez naszą flotę o 50% do 2025 r.

W GBA poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za klimat i staramy się ograniczać nasz wpływ na świat przyrody i przyszłość planety.

Ponieważ stale rozwijamy naszą organizację, chcemy mieć pewność, że nasza emisja CO2 nie wzrośnie.

Inwestujemy w naszą flotę, abyzredukować emisję dwutlenku węgla od 2021 do 2025 roku o 50%.

Poniżej przeczytasz więcej o naszych sposobach osiągania tego celu.

W całym GBA, wszyscy są zaproszeni do udziału w warsztatach uświadamiających, szkoleniach i grupach dyskusyjnych dotyczących redukcji emisji. Dzięki naszym wartościom rodzina GBA jest zaangażowana w zmniejszanie naszego wpływu na środowisko.

Śledzimy ilość CO2 emitowanego przez naszą flotę i mierzymy pozytywny wpływ naszych inwestycji w bardziej oszczędne pojazdy i inicjatywy szkoleniowe dla personelu.

Obejmuje to wprowadzenie kluczowych wskaźników wydajności dla obiegu zamkniętego zasobów GBA. Będzie to aktywnie zachęcać do redukcji odpadów, ponieważ cała organizacja będzie informowana o zużyciu energii i zasobów naturalnych.

Inwestycje w nasze ośrodki w celu zmniejszenia zużycia energii i wykorzystania zasobów naturalnych. Tam, gdzie to możliwe, zainstalujemy technologię energii odnawialnej, która jest jednym z kluczy do naszego zrównoważonego planu działania.

W 2021 roku wdrożyliśmy strategię rozwoju kierowców, aby poprawić umiejętności i atrybuty kierowców w celu bezpiecznej i oszczędnej jazdy.

To szkolenie ma na celu motywowanie, edukację i rozwój wszystkich kierowców GBA. Pomaga również GBA w osiąganiu odpowiedzialnych celów biznesowych poprzez zapewnianie rozwoju kierowców, zmniejszanie wpływu GBA na środowisko i zwiększanie rentowności.

Ponadto, GBA inwestuje w zwiększenie wydajności ośrodków w kluczowych lokacjach oraz zwiększenie efektywności operacyjnej.

Celem tej strategii jest zmniejszenie zużycia paliwa poprzez zmniejszenie liczby zmarnowanych kilometrów.

GBA opracowuje również program mający na celu zmniejszenie emisji z zakresu 3, z których większość pochodzi z łańcucha dostaw podwykonawców.

Umieszczając zrównoważony rozwój w centrum naszej strategii, wykorzystamy każdą okazję do budowania partnerstwa i wprowadzania zmian w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jaki sposób GBA Logistics może pomóc w zarządzaniu Twoją dystrybucją i łańcuchem dostaw.

Kontakt