Nasi ludzie tworzą nasz biznes.

GBA Logistics to zróżnicowana firma z oddziałami w Wielkiej Brytanii i Europie, zatrudniająca około 400 osób.

Nasi ludzie są naszym najważniejszym zasobem i mają kluczowe znaczenie dla sukcesu naszej firmy. Jesteśmy jedną wielką rodziną i z zaangażowaniem podchodzimy do wykonywanej pracy oraz do obsługi naszych klientów.

Poznaj nasz Senior Management:

Doświadczony i skoncentrowany na globalnym postępie, David kieruje kontaktami marki GBA Logistics z odbiorcami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz wyznacza strategiczny kierunek grupy.

Obecnie dyrektor niewykonawczy w GBA Logistics, którego dziedzictwo niezawodności, uczciwości, zaufania i wartości rodzinnych jest ucieleśnione w całej firmie.

Kieruje programem zrównoważonego rozwoju GBA i jest odpowiedzialny za usprawnienia działalności i maksymalnego wzrostu, Peter dba o satysfakcję klientów i pracowników.

Bezproblemowy, szybki i profesjonalny – Andrew sprawia, że systemy wsparcia IT GBA dla klientów, kierowców i zespołów wsparcia są solidne i elastyczne.

Inwestycje w infrastrukturę, nowoczesna i niezawodna flota, szkolenie kierowców i akredytacja – Paul kieruje machiną GBA z optymalną wydajnością.

Mając pieczę nad 400-oma pracownikami GBA Logistics, Jane kieruje rozwojem kariery, szkoleniami i dobrostanem w całej firmie.

Wayne buduje strategie rozwoju działalności drogowej GBA w Wielkiej Brytanii, Europie i Afryce Północnej, rozwijając usługi i wychodząc naprzeciw stale zmieniającym się potrzebom klientów.

Wraz ze swoim doświadczonym zespołem Peter jest odpowiedzialny za rewolucyjną ofertę GBA Logistics dla przemysłu lotniczego.

Nowy członek zespołu, Mukesh, wnosi do GBA Logistics bogate doświadczenie w zakresie przywództwa finansowego i zarządzania ryzykiem.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jaki sposób GBA Logistics może pomóc w zarządzaniu Twoją dystrybucją i łańcuchem dostaw.

Kontakt